Bezimena utvrda razvijenog i kasnog srednjeg vijeka podignuta nedaleko sela Paka, u istoimenom brdovitom kraju južno od Varaždina, istraživana je u sklopu Projekta PAKA od 2001. do 2008. godine, a 2009. provedeni su radovi vezani uz prezentaciju lokaliteta. Prema kraju u kojem je izgrađena, utvrda je početkom istraživanja nazvana Paka. U radu se geomorfološke osobnosti krajolika i karakteristike otkrivene arhitekture te se predstavljaju neki od pronađenih sitnih predmeta.
Pročitaj više...

Marina Šimek, GM Varaždin
Utvrda Paka
U Rimsko doba na Gradišču je prelijepa djevojka urotom pretvorena u zmiju koja u ustima nosi zlatan ključ grada Paka i čeka mladog mlinara da ju za punog mjeseca izbavi od zle sudbine.
... mlinar mora proći starom rimskom cestom, kojom se putovalo prema Kalnikom (ovuda je kasnije prolazila i carica Marija Terezija), koja je stiješnjena brdima, a kraj se naziva Crna Paka (danas Tijesna Paka) te priziva razbojnike koji u sumrak pljačkaju putnike na toj uskoj cesti...

Utvrda Paka